Zwe Amizan flacq: Met boul dan trou

Dan sa period festiv-la, pou fer lekonomi, pou pa gaspiy kas aste bann kado ser-ser, nou
kapav fabrik nou prop zwe avek bann zafer resiklaz pou fer nou bann zanfan kontan.


Valer zordizour, se enn zwe ki bien rar. Boukou bann zanfan pa konn sa zwe-la. Me, lepok
avan lane 1980, bann zanfan ti pe bien kontan zwe sa.


Li enn zwe bien interesan ki develop motrisite e vizion enn zanfan. Zanfan servi so lespri
kouma san trap sa boul la, li kapav met li dan trou. Sa amenn a ranforsi konsantrasion enn
zanfan akot li lite pouki boul la rant dan sa trou la.
Li devlop osi motrisite finn kot zanfan la bouz-bouz sa bord la. Se enn zoli lazwa, pou enn
zanfan kan li resi met sa boul-la dan trou apre tou sa zefor ki li’nn fer la.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code