ZWE DAN DISAB DAN LAKOUR Sant devey ALBION

Zanfan kouma trouv disab zot extra kontan.
Carer finn explik zot kouma bizin fer ek avek
ki materyel pou zwe.

Ti ena Annie, enn volonter depi Holland, ki
Inn vinn partisipe li osi. Zanfan ti bien kontan.
Zot ti senti zot koumadir lor laplaz. Ena ki ti pe ranpli
zot seo avek disab, ena ki ti pe tir disab avek zot lapel.
Ti enn moman bien fun.

Wendyla – Carer garderi Albion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code