Zwe ledwa avek zimaz

Sa semenn-la nou’nn travay lor sa tem-la kot tou zanfan inn kontan. Inn fer zot koumans par fer enn printing zot lamin e osi kot zot inn develop zot motrisite finn. Dan nou gardri Mirabelles Flacq, bann zanfan bien kontan zwe avek zot ledwa.

Nou’nn osi tradwir enn sante angle vinn an kreol kot li pa ti difisil pou zanfan aprann li bien vit. Atraver sa sante-la zanfan inn aprann dekouver so lafami. Inn fer bann ti montaz enn fami pou zanfan. Zot ti bien inpresione par sa kot zot ti pe dir papa, mama. Ti enn gran lazwa pou nou bann mis kot zanfan pe kapav lir bann zimaz.

Tout-lazourne tou zanfan sakenn dan so langaz ti pe sant papa ledwa , mama ledwa kot ete , get mo la, get la , vreman li ti enn lazwa pou get zot sante anmem tan ki zot p mimin avek zot ledwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code